Дамјан Масевски

Напад Тетекс
9

Профил на фудбалерот

Датум на раѓање 06.03.2001
Место на раѓање Скопје, Македонија