Ндерим Џемаили

Среден ред Тетекс
18

Профил на фудбалерот

Датум на раѓање 02.01.2003
Место на раѓање Куманово, Македонија