Владимир Жоглев

Напад Тетекс
8

Профил на фудбалерот

Датум на раѓање 21.09.1998
Место на раѓање Скопје, Македонија