ГОЛМАНИ

МИТЕВ
1 МИТЕВ Голман
АСАНИ
12 АСАНИ Голман
ИВАНОВИЌ
25 ИВАНОВИЌ Голман

Одбрана

ЈАКИМОВСКИ
2 ЈАКИМОВСКИ Одбрана
СТОЈАНОВСКИ
3 СТОЈАНОВСКИ Одбрана
ЈОВАНОВСКИ
5 ЈОВАНОВСКИ Одбрана
СПАСОВСКИ
6 СПАСОВСКИ Одбрана
МИСЛИМИ
11 МИСЛИМИ Одбрана
ПАЛОШИ
13 ПАЛОШИ Одбрана
ЗДРАВКОСКИ
14 ЗДРАВКОСКИ Одбрана
ДИГАЛОВСКИ
15 ДИГАЛОВСКИ Одбрана
ШАУРЕК
16 ШАУРЕК Одбрана
ХРИСТОВСКИ
23 ХРИСТОВСКИ Одбрана
СТЕФАНОВСКИ
24 СТЕФАНОВСКИ Одбрана

Среден ред

СЕЛИМИ
7 СЕЛИМИ Среден ред
САРЕСКИ
11 САРЕСКИ Среден ред
ЏЕМАИЛИ
18 ЏЕМАИЛИ Среден ред
ЕЛМАЗИ
19 ЕЛМАЗИ Среден ред
СКОКО
21 СКОКО Среден ред
МИТРОВ
22 МИТРОВ Среден ред
БЕРЗАТИ
27 БЕРЗАТИ Среден ред
ГЛИГОРОВ
44 ГЛИГОРОВ Среден ред

Напад

ЖОГЛЕВ
8 ЖОГЛЕВ Напад
МАСЕВСКИ
9 МАСЕВСКИ Напад
МАРКОВСКИ
17 МАРКОВСКИ Напад